Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131425114 ЕКСА АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София ул. Софроний Врачански 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство BG161PO001-1.1.05-0007-C0001
„Нов живот за миналото” BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк BG161PO001-3.1.04-0001-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз