Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117639516 ПАРНАС
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.”Стефан Стамболов”№3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и обновяване на Художествена галерия «Професор Илия Петров» и къща-музей «Анани Явашов» в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие BG161PO001-1.1.01-0011-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие. BG161PO001-1.1.01-0244-C0001
Община Разград - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0077-C0001
Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие BG161PO001-1.4.02-0029-C0001
"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" BG161PO001-1.4.07-0004-C0001
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO002-3.3.02-0004-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
ФромРома BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
Социализация чрез образователна интеграция BG051PO001-4.1.05-0049-C0001
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства BG161PO001-1.4.09-0023-C0001
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие BG161PO001-5.3.02-0007-C0001
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0030-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Пламена Палас" и разширяване на дейността на "СИТИ - Д" ЕООД в гр. Приморско" BG161PO003-2.3.02-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз