Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107523513 “М-Прес” ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево гр. Севлиево, ул. Стара планина 71област: Габрово
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Грижа в семейна среда за достоен живот BG051PO001-5.2.07-0189-C0001
"ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО - СТОЛИЦА НА ТИКВАТА" BG161PO001-1.1.10-0006-C0001
Безопасните условия на труд - най-сигурният път към успеха BG051PO001-2.3.02-0056-C0001
Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Класика" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0033-C0001
ГРИЖА В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0058-C0001
Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика BG051PO001-7.0.07-0121-C0001
"Подобряване организацията при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в "Идеал Стандарт – Видима" АД за повишаване на ефективността на производство и производителността на труда" BG051PO001-2.3.03-1123-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево" BG161PO001-5.3.03-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз