Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131304835 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София пл. Света Неделя 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Заповед РД-16-1178/07.11.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите, изпълняващи функции по управление на средствата от Структурните фондове на ЕС в ИАНМСП, в качеството й на Междинно звено на оперативната програма, от 01.09.2008г. до 31.12.2009г. 07.11.2008 1 479 513 1 479 513 0 1 594 881 16,23 Приключен
Определяне приноса за изпълнение на индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност" и сумата за материално стимулиране на ИАНМСП 22.06.2009 119 242 119 242 0 127 315 1,00 Приключен
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" 08.09.2009 758 037 758 037 0 758 037 65,00 Приключен
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" 08.09.2009 23 152 839 23 152 839 0 23 152 801 67,00 Приключен
Изплащане на месечни допълнителни възнаграждения в размер на основна месечна заплата за съответния служителв ИАНМСП, съгласно длъжност разписание по приоритетна ос 5 "Техническа помощ". 28.05.2010 367 845 367 845 0 367 845 4,90 Приключен
Месечно изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител, съгласно длъжностно разписание. 27.10.2010 664 047 664 047 0 540 888 8,17 Приключен
Изплащане на месечни допълнителни възнаграждения в размер на основна месечна заплата за съответния служител в ИАНМСП, съгласно длъжностно разписание по приоритетна ос 5 "Техническа помощ". 21.04.2011 1 000 710 1 000 710 0 1 000 428 12,13 Приключен
Заповед № РД-16-1300/23.11.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в Главна дирекция "Конкурентоспособност и иновации" в ИАНМСП, назначени по трудово правоотношение на длъжност "сътрудник по управление на европейски проекти и програми". 23.11.2011 46 355 46 355 0 86 053 16,17 Приключен
Изплащане на месечни допълнителни възнаграждения в размер на основна месечна заплата за съответния служител в ИАНМСП, съгласно длъжностно разписание по приоритетна ос 5 "Техническа помощ". 29.02.2012 378 681 378 681 0 338 984 4,00 Приключен
Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП 05.02.2014 383 397 383 397 0 383 397 22,13 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз