Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812114464 БУРГАСБУС ЕООД
Седалище Област: Бургас Община: Бургас 8000 Бургас ул. Индустрилна 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Квалификационно обучение на заети лица 02.04.2008 45 952 32 166 16 087 32 166 18,00 Приключен
Усъвършенствуване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в "Бургасбус" ЕООД чрез покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда 22.06.2012 96 240 76 992 21 570 76 987 12,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 17,83 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз