Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131112183 "Бенч Марк Груп" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, р-н Лозенец, бул. Черни връх 32А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заетите към динамичните промени на финансовия пазар 17.12.2008 28 533 22 827 6 050 22 824 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград BG161PO005-2.0.04-0001-C0001
Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки BG051PO002-1.4.03-0001-C0001
"Нови възможности за лекарите в България" BG051PO001-6.2.18-0001-C0001
Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша” BG051PO002-1.1.04-0016-C0001
Ефективна и модерна администрация - Агенция по вписванията BG051PO002-1.1.05-0005-C0001
Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO002-1.1.05-0003-C0001
Повишаване на уменията и компетенциите на администрацията на район Витоша на Столична община BG051PO002-2.2.08-0210-C0001
„Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” BG051PO002-2.4.09-0005-C0001
Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина BG051PO002-2.2.08-0205-C0001
Повишаване капацитета на служителите от общата администрация чрез обучения за ключови компетентности, с цел ефективно взаимодействие за постигане на стратегическите цели на Министерството на финансите. BG051PO002-2.2.09-0086-C0001
Повишаване капацитета на служителите от специализираната администрация чрез обучения за ключови компетентности, с цел ефективно взаимодействие за постигане на стратегическите цели на Министерството на финансите. BG051PO002-2.2.09-0083-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен BG051PO002-1.1.07-0037-C0001
„Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието” BG051PO002-2.2.09-0066-C0001
Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина BG051PO002-1.3.07-0129-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски BG051PO002-1.3.07-0041-C0001
Разработване и въвеждане на механизми за контрол в община Ветрино BG051PO002-1.3.07-0061-C0001
Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми BG051PO002-1.3.07-0005-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Район „Нови Искър”-СО BG051PO002-2.2.08-0046-C0001
Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна BG051PO002-2.2.12-0036-C0001
Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени BG051PO002-2.2.12-0048-C0001
Повишаване компетентността и ефективността на услугите в районна администрация „Красно село” чрез изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите BG051PO002-2.2.12-0137-C0001
Изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите от общинската администрация на Столична община - район „Студентски” BG051PO002-2.2.12-0087-C0001
Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. BG051PO002-3.1.08-0009-C0001
Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения BG051PO002-2.2.14-0011-C0001
Професионална и компетентна общинска администрация в Криводол BG051PO002-2.2.15-0072-C0001
Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина BG051PO002-2.2.15-0117-C0001
Подобряване на ефективността на Контролно - техническа инспекция при изпълнение на публични политики BG051PO002-1.1.08-0012-C0001
Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН BG051PO002-2.2.15-0166-C0001
Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в район „Изгрев” BG051PO002-2.2.08-0121-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз