Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 834025872 Албена АД
Седалище Област: Варна Община: Варна 9000 Варна к.к. Албена, Централно управление
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване потенциала на заетите в туризма и повишаване на квалификацията на работещите в Албена АД 18.04.2008 0 0 17 826 0 6,00 Прекратен
Повишаване конкурентноспособността на „Албена“ АД чрез внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси 27.04.2012 407 134 305 351 104 394 305 351 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Административните съдии - компетентни в прилагане на Европейското право BG051PO002-2.4.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз