Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123763963 СНЦ "Взаимност в евроинтеграцията"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Ж. К. Изток, бл. 10, вх. Б, ап. 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция BG161PO001-4.2.01-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз