Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117688092 СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "А.Буров" № 2, ет. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Квалификация и мотивация на 60 безработни лица-средство за успешна интеграция на пазара на труда 18.04.2013 126 716 126 716 0 126 715 9,13 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд на работни места в НИКИ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0182-C0001
„Иновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия” BG161PO003-1.1.05-0316-C0001
Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения BG051PO002-2.2.08-0038-C0001
Квалификация за промяна BG051PO001-1.1.10-0032-C0001
НОВИ ХОРИЗОНТИ BG051PO001-1.1.10-0027-C0001
Развитие на прфесионалното образование и обучение в СПГЕ в сътрудничество с работодателите BG051PO001-4.3.05-0035-C0001
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ BG051PO001-4.3.05-0029-C0001
Актуализиране на образователния процес в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” - София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ BG051PO001-4.3.05-0038-C0001
"Квалификация - шанс за развитие" BG051PO001-1.1.13-0502-C0001
„Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“ BG161PO003-1.1.07-0456-C0001
Компетентно и ефективно управление на човешките ресурси в Областна администрация на Софийска област BG051PO002-2.2.14-0036-C0001
Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз