Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117671567 БТБ БЪЛГАРИЯ АД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7009 Русе БУЛ. БЪЛГАРИЯ 125
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността" 17.07.2009 1 204 521 722 712 482 800 722 666 12,00 Приключен
"Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД 14.12.2009 50 729 40 583 11 625 40 580 12,00 Приключен
Внедряване на иновативен процес „Гъвкаво производство на горно облекло с използване на силно иновативна технология и организация” в „БТБ България” АД 30.08.2012 3 353 175 1 998 562 1 355 592 1 998 562 21,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА BG051PO001-7.0.07-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз