Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000530415 Регионална инспекция по околна среда и води - Русе
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе 7000, “Придунавски булевард” № 20
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР "Сребърна" чрез отстраняване на част от тръстиката 15.07.2009 0 0 0 0 36,00 Прекратен
Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна" 15.07.2009 918 765 918 765 0 918 765 61,80 Приключен
Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом" 02.07.2012 3 307 294 3 307 294 0 3 168 912 45,60 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици 31.07.2009 40,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз