Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670616 Университет по архитектура, строителство и геодезия
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Христо Смирненски" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ПРО-СТАРТ Практическо Развитие и Обучение – Строителни Технологични и Адаптивни Решения и Тенденции 09.11.2009 68 625 68 625 0 68 625 12,00 Приключен
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София. 02.06.2010 3 407 332 3 407 332 0 3 190 933 29,33 Приключен
Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ 03.12.2012 597 734 597 734 0 597 734 22,00 Приключен
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 23.04.2013 83 365 83 365 0 83 365 20,57 Приключен
Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език 28.05.2013 165 201 165 201 0 165 201 25,43 Приключен
Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на Интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност. 18.07.2013 0 0 0 0 17,70 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
"Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи" 05.12.2012 12,00 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз