Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115596977 Здравно Екологично Дружество България
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4002 Пловдив ул. "Солунска" 1Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа в дома и семейството” BG051PO001-5.1.04-0080-C0001
„Живей пълноценно” BG051PO001-5.1.04-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз