Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176779594 ДЗЗД "Ърбан СФО"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 38, ет. 3, ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз