Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име BE0470813848 Мултител СНЦ
Седалище Държава: Белгия (Belgium) ул. Пиер е Мари Кюри № 2,7000, Монс
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз