Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131414737 ОП Консулт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София област София (столица), община Столична гр. София 1303 район Възраждане бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ No 90, ет. 3, ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия BG161PO003-2.3.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз