Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202383550 „ДИ ЕН КЕЙ МЕДИА ГРУП“ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. "Ген.Александър Суворов" № 117, вх.Б, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз