Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176902036 „Унистрой“ ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, пк 1220, жк Надежда 1, бл. 150, вх.В. ет.4,ап. 129
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община" BG161PO001-1.2.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз