Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000632345 "Химкомплект Инженеринг" АД
Седалище Област: София град Община: Столична 1000 София бул. Александър Стамболийски 205
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия BG161PO003-2.3.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз