Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име AT66147136 ПЛАНОН Гхбх
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр. Линц, ул. Буергерстрассе 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Средногорие лабораторис BG161PO003-2.4.02-0142-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз