Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име FR417764009 "Евро - Пулве" ЕООД
Седалище Държава: Франция (France) гр.Аспех, ул."дьо Тан" №14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването" BG161PO003-1.2.04-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз