Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201952777 "Джи И Хелткеър България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Изгрев ж.к. Световен търговски център "Интерпред", Драган Цанков No 36, оф. 405Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука" BG161PO003-1.2.04-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз