Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176873225 Консорциум за качествено управление ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Акад. Петър Динеков 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.08-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз