Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101746858 ОФИС ЦЕНТЪР ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул. Лазар Маджаров № 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“ BG161PO003-2.4.02-0072-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз