Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176827110 ДЗЗД ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО "КОНСОРЦИУМ ИНО 13"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, ул."Баучер" №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД BG161PO003-1.1.07-0424-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз