Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200017215 Обединение „КОКО И СИНОВЕ - МОНОЛИТ“
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ЖК "Балик", бл:53, вх:Б, ет:7, ап:19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ BG161PO003-2.4.02-0134-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз