Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176762680 Дружество по ЗЗД "АГРАКВА"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."проф.Цветан Лазаров" №83
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Университетски център за изследване на природни обекти и храни” BG161PO003-1.2.04-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз