Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130834510 ДеВес 2000 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Христо Максимов" №35, вх.В, ет.1, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Институционално изграждане и пазарно позициониране на „Клъстер ЛаБиоХимМаш” BG161PO003-2.4.02-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз