Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103090908 Тръпкови
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Област Варна; Община Варна; ПК 9000; Населено място гр. Варна; Район р-н Одесос; Радецки 16;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0507-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз