Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 010486426 "МАРВЕЛ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "Кукленско шосе №12, п.к.4004
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техника и технология за получаване на растителни екстракти чрез втечнен газ и тяхното приложение" BG161PO003-1.1.01-0067-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността и адаптивността на “България – К” АД, гр. Казанлък " BG161PO003-2.1.05-0047-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес” BG161PO003-2.1.05-0101-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.03-0143-C0001
"Въвеждане и сертифициране на система за производствен контрол в "Зебра АД" BG161PO003-2.1.03-0275-C0001
«ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД BG161PO003-2.1.08-0104-C0001
Повишаване качеството на продуктите и подобряване организацията на работа в „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0307-C0001
Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи BG161PO003-1.1.04-0023-C0001
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
ГРИППА АД – конкурентоспособност чрез покриване изискванията на стандарт ISO 22000:2005 и въвеждане на ERP система BG161PO003-2.1.12-0583-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ПРИСТА ГАЗ ООД, чрез внедряване на системи по международни стандарти. BG161PO003-2.1.12-1193-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ИСКРА ООД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване и разработване на маркетингова стратегия BG161PO003-2.1.13-0015-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Осъвременяване на измерителната техника на "Тита-Консулт" ООД за извършване измервания на радиационни параметри в сгради, на терени и на проби, като условие за акредитиране на орган за контрол и лаборатория за изпитване BG161PO003-2.1.13-0279-C0001
Въвеждане на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008 в Габро-Метал 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.12-0574-C0001
Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива BG161PO003-1.2.02-0043-C0001
"Обновяване на оборудването на ИОХЦФ - БАН за оползотворяване на лечебни и ароматични растения чрез зелени технологии - Фитотех" BG161PO003-1.2.04-0007-C0001
"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването" BG161PO003-1.2.04-0032-C0001
"Модернизиране на общо факултетна агро-екологична лаборатория за анализ на качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда" BG161PO003-1.2.04-0045-C0001
Независима лаборатория за анализ на зърно BG051PO001-1.2.03-1000-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
"Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения" BG161PO003-1.2.04-0034-C0001
Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България BG161PO003-1.2.04-0031-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Подобряване конкурентоспособността на „Арсенал” АД чрез внедряване на иновативните продукти - 9 mm пистолет „Арсенал Компакт“ P-M02 и гама Карабини ловни самозарядни BG161PO003-1.1.07-0199-C0001
„Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“ BG161PO003-1.1.07-0537-C0001
Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството BG161PO003-1.1.07-0346-C0001
"Внедряване в производството на нов иновативен продукт "Хидравлична зъбна помпа" предназначена за автомобилостроенето". BG161PO003-1.1.07-0206-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз