Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200919660 ДМД КОМПЮТЪР
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански ул.Беласица №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз