Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202244902 „ИДжей Инженеринг” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София област София (столица), община Столична гр. София 1504 район р-н Оборище Янко Сакъзов No 15, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз