Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201345631 Торади Петрос ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Костинброд 2230 Костинброд ул. Еделвайс №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Актуализиране на учебните програми за специалностите във факултет "Екология и ландшафтна архитектура" BG051PO001-3.1.07-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз