Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115768944 „Темпа Систем БГ“ ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "Марица" №154, секция А, офис В35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряване на иновативна система за производство на биоенергия” BG161PO003-1.1.07-0269-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз