Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176868324 ПМ Енерджи проект ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София п.к. 1421, бул.Черни връх, № 59А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз