Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202410459 “Иновации и консултиране” ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. „Братя Миладинови“ 12, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри BG051PO001-7.0.07-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз