Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200923491 МАКСТОН
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас Област Бургас; Община Бургас; ПК 8000; Населено място гр. Бургас; ж.к. "Лазур" ; Бл. 100; Ет. 1; Ап. А6;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Крушевец" BG161PO003-2.3.02-0375-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз