Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176473373 Консорциум "Икап 4 Капитал 2"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Христофор Колумб № 43, ет. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз