Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131382104 Красбивал
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София; Район р-н Искър; Квартал ДРУЖБА 2; Бл. 209; Вход В; Ет. 6; Ап. 72;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД" BG161PO003-2.3.02-0413-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз