Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123731360 ЕМ ДЕ ЕЛЕКТРОНИКС
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Раднево 6260 Раднево Област Стара Загора; Община Раднево; ПК 6260; Населено място гр. Раднево; ул. КРАЙРЕЧНА 8;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България" BG161PO003-2.3.02-0401-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз