Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201514166 КДД ОДИТ
Седалище Област: София област Oбщина: Горна Малина 2131 Горна Малина ДВАДЕСЕТА No 2, вх. А, ет. 4, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане и развитие на компаниите произвеждащи продукти в областта на светодиодното осветление в България BG161PO003-2.4.01-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз