Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име US59347164 Текпорт Оптикс Инк.
Седалище Държава: САЩ (United States of America) 6901 TPC Drive, Suite 650q Orlando, Florida, USA Joseph Moksik Kim
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури" BG161PO003-1.2.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз