Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176879725 ДЗЗД "Геотайм Консулт"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж. к. "Люлин" бл. 387, ап. 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерна и отворена към нуждите на гражданите и бизнеса администрация – Община Карлово BG051PO002-2.2.15-0094-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз