Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175216632 МЦГ-ИНЖЕНЕРИНГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София (столица); Община Столична; ПК 1619; Населено място гр. София; Район р-н Витоша; ж.к. КНЯЖЕВО, ул. СРЕБРИСТА ЛИПА 20 ;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Енергийна ефективност за устойчиво развитие" BG161PO003-2.3.02-0393-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз