Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област: София-столица, Община: Столична, гр. София-1505, ул. ОБОРИЩЕ 82-84 , вх. Б, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора BG161PO001-1.1.08-0026-C0001
МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово BG161PO001-1.1.08-0027-C0001
Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0028-C0001
„Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството” BG051PO002-3.1.08-0030-C0001
Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности. BG051PO002-3.1.09-0007-C0001
Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници BG051PO002-2.4.14-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз