Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Цветелина Иванова Пашова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет "Васил Левски" BG051PO001-4.3.04-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз