Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176815601 ДЗЗД "МОДЕРНА ПАРКОВА СРЕДА – ГР. ПЕРНИК"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Младост, ЖК Младост 2, бл. 292, вх.1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз