Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203416340 ЕЙТ Корпорейт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Лозенец, ул. "Кричим" 78, ет. 6, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Административно изграждане и устойчиво развитие на „Клъстер за медицински туризъм“ BG161PO003-2.4.02-0093-C0001
УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА BG051PO002-2.2.14-0047-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0052-C0001
РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЕ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ BG051PO002-2.2.14-0051-C0001
УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ BG051PO002-2.2.14-0050-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРЕЦИЗИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯТА BG051PO002-2.2.14-0048-C0001
Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община BG051PO002-2.2.08-0021-C0001
Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги BG051PO002-2.2.14-0049-C0001
Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в район „Изгрев” BG051PO002-2.2.08-0121-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз