Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812211899 РОБОТЕКС ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к "Лазур" 50-2-4-22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас BG051PO001-5.2.12-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз