Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201705339 ОВК ИНЖЕНЕРИНГ - ПЛОВДИВ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив; БОРБА 23; Ет. 4; Ап. 12;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0491-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз